Vrdnik

Zemlja: Srbija

Glavni grad: Beograd

Valuta: dinar

Jezik: srpski

Udaljenost od Beograda: 74 km

Banja Vrdnik nalazi se u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške Gore, na nadmorskoj visini od 240 m. Banja je udaljena od Beograda 74 km, a od Novog Sada 24 km. Klima je umereno-kontinentalna, sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2.200 časova godišnje. Čist vazduh sa velikim sadržajem ozona banju Vrdnik svrstava i u red vazdušnih banja. Banja Vrdnik ima izvore termalne vode temperature 32,80C, što vodu svrstava u hipoterme, sa širokim spektrom delovanja na ljudski organizam. Lečenje se sprovodi u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju "Termal", koji raspolaže savremenom opremom za pružanje svih metoda fizikalne medicine i rehabilitacije i stručni timom lekara specijalista i akupunkturologa. Medicinske indikacije: svi oblici reumatskih oboljenja, postoperativna i postreumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba, oboljenja perifernog centralnog motornog neurona, rekovalescentna stanja, respiratorna i ginekološka oboljenja, migrenozna stanja, deformiteti zglobova i kičmenog stuba. Svojim gostima banja pruža mogućnost korišćenja otvorenog olimpijskog bazena, zatvorenih bazena sa toplom termomineralnom vodom, saune i fudbalskog igrališta. U Vrdniku se nalaze manastir Sremska Ravanica i Vrdnička kula - lokalitet iz Rimskog doba, a na Fruškoj Gori se nalazi još 16 manastira, koji svojom lepotom, značajem i vrednošcu kulturnog blaga privlače brojne goste.

Poslovnica Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/612 83 04, 612 83 06

Faks: 011/711 50 26

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-18, Subota 9-14

Poslovnica Njegoševa

Njegoševa 44, 11000 Beograd

Telefon: 011/244 09 08, 245 44 67

Faks: 011/245 31 48

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-20, Subota 9-14