Sokobanja

Zemlja: Srbija

Glavni grad: Beograd

Valuta: dinar

Jezik: srpski

Udaljenost od Beograda: 230 km

Sokobanja se nalazi u jugoistočnoj Srbiji u kotlini, izmedu planina Ozren (1.117 m) i Rtanj (1.560 m) na obalama reke Moravice, na nadmorskoj visini od 400 metara, udaljena je od Beograda 230 kilometara, od Niša 60 km. Jedno je od najposećenijih mesta u zemlji i turistički centar sa najdužom tradicijom organizovanog turizma od 180 godina. Kao prirodno lečilište, Sokobanja je poznata još od doba Rimljana, a prvi pisani podaci o njenoj lekovitosti datiraju iz 1672. godine. Umirujuće dejstvo umereno kontinentalne klime, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, odsustvo aerozagadenja, malo magle i vetrovitih dana uz povoljan atmosferski pritisak i umerene padavine, prisustvo specifičnih elemenata u vazduhu i oligomineralnim vodama koje se koriste za kupanja i inhalacije, uslovili su da Sokobanja predstavlja idealno mesto za banjsko klimatski tretman različitih bolesti i stanja. Sokobanja je danas poznati zdravstveni centar sa više ustanova. Medicinske indikacije: bolesti disajnih organa kod dece i odraslih (bronhijalna astma, akutni hronični bronhitis, bronhiektazije, emfizem, akutna i hronična respiratorna insuficijencija, sinusit, druge česte respiratorne infekcije i alergijske manifestacije naročito kod dece). Reumatične bolesti (reumatizam perifernih zglobova i kičmenog stuba, vanzglobni reumatizam itd.), posttraumatska stanja (preloma), hronična ginekološka oboljenja, neuralgije, radiokuliti, stanja posle povrede perifernih nerava, neuroze, lakši oblici Parkinsonove bolesti, stres sindrom i menadžerska bolest, psihička i fizička iscrpljenost, lakši oblici hipertenzije. Lečenje i rehabilitacija: bolesti disajnih organa kod dece i odraslih (bronhijalna astma, bronhitis, sinuzitis, emfizem). Reumatične bolesti: posttraumatska stanja, stres sindrom i menadžerska bolest, psihička i fizička iscrpljenost, lakši oblici hipertenzije. Posebni medicinski program: Pulmološka škola, škola za odvikavanje od pušenja, program regulacije telesne težine - SOKO LIFE. U Banji postoji 6 termomineralnih izvora temperature od 14,5 do 450C, dva izvora u kupatilu Amam i dva izvora u kupatilu Banjica, izvori Zdravljak i Pijaca. Novina u turističkoj ponudi Sokobanje je Akva park koji se nalazi 1,5 km od centra. Kompleks sadrži poluolimpiski bazen, bazen sa tri tobogana, restorane i prateće sadržaje.

Poslovnica Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/612 83 04, 612 83 06

Faks: 011/711 50 26

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-18, Subota 9-14

Poslovnica Njegoševa

Njegoševa 44, 11000 Beograd

Telefon: 011/244 09 08, 245 44 67

Faks: 011/245 31 48

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-20, Subota 9-14