Minhen

Minhen je glavni grad nemačke pokrajine Bavarske. Nakon Berlina i Hamburga, Minhen je treći po veličini grad Nemačke. Prostire se na 310,46 km2 i ima 1.273.186 stanovnika (31.12. 2004.).

Prvi podaci o Minhenu potiču iz VI veka nove ere kada su Bavarci, pleme Alemana, osnovali više naseobina na reci Izar. Mesto tih naseobina dan-danas možemo prepoznati po nastavku -ing: Švabing, Aubing, Sendling ... Krajem X i početkom XI veka monasi osnivaju manastir koji se zvao Apud Munihen. Od toga potiče današnje ime za ovaj grad. Heinrih, zvani Lav, 1158. godine osniva grad kome daje ime Minhen. Kraljevska porodica Vitelsbah 1180. godine proglašava Minhen za rezidenciju kraljevske porodice.

Minhen se nalazi na obalama reke Izar, na samim obroncima Alpa i na nadmorskoj visini od 530 m. Pošto su se u starom i srednjem veku ovde ukrštavali putevi od zapada prema istoku i od severa ka jugu, Minhen je postao jako značajna raskrsnica puteva, kao i trgovački centar regije. Zahvaljujući svom geografskom položaju Minhen i danas predstavlja važnu raskrsnicu, kako kopnenih tako i vazdušnih puteva.

Arhitektonsku sliku Minhena karakteriše više faza, od kojih prva počinje 1294. godine. Kada je car Ludvig I Minhenu dao monopol nad prodajom soli, počeli su radovi na zidinama kako bi se Minhen zaštitio od napada razbojnika i neprijatelja. Tako Minhen dobija prve zidine koje su stajale do XVIII veka.

Nakon Prvog i Drugog svetskog rata u kome je Minhen srušen do temelja, počinje period restauracije i rekonstrukcije. Ubrzo nakon Drugog svetskog rata, 1950. godine, Gradska skupština donosi odluku da se sve zgrade koje su srušene u bombardovanju ponovo izgrade u svom stilu. Tako Minhen postepeno postaje replika starog Minhena, a radovi na srušenim zgradama se završavaju tek krajem XX veka. Kada se Minhen kandidovao kao mesto održavanja letnjih Olimpijskih igara, počela je velika izgradnja i Minhen počinje da gradi u novijim stilovima, ali van centra grada, tako da danas postoji svojevrsni kontrast. Ulica Sunca, koja se nalazi na mestu srušenih zidina (nalik na Pariz ili Barselonu), predstavlja granicu između starog i novog Minhena. Za potrebe Olimpijskih igara prošireni su Minhenski aerodrom i železnička stanica i izgrađen Sajam.Cenovnik