Banja Kanjiža

Zemlja: Srbija

Glavni grad: Beograd

Valuta: dinar

Jezik: srpski

Udaljenost od Beograda: 140 km

Kanjiža je smeštena na samom severu naše zemlje, tačno na pola puta između Beograda i Budimpešte. Blagotvorna termalna voda, na prirodnim resursima zasnovana privreda, sve popularnija seoska turistička ponuda, čari "procvetale" reke Tise i gostoljubivi meštani, učiniće Vaš boravak nezaboravnim. Za vreme odvijanja prirodnog fenomena "Cvetanje reke Tise", u prvoj polovini juna, okupi se veliki broj zaljubljenika u prirodu radi posmatranja retke pojave istovremenog uzleta miliona primeraka insekta Tiski cvet. Njihova ljubavna igra nad samom površinom reke, praćena zujanjem i šumom njihovih svilenkastih krila simbol je nastanka sveta. Suton dana im donosi kraj života, te žure da ispune svoju obavezu stvaranja novog pokoljenja. 1909. godine je formirano Akcionarsko društvo na čelu sa gosp. Hermanom Grünfeldom. Na osnovu ugovora između opštinske vlasti i akcionarskog društva, voda čudotvornog bunara se ustupa na korišćenje akcionarskom društvu na 30 godina (koncesija). 1913. godine je svečano otvoreno novo Arteško kupatilo u zgradi Abella. Prvi i drugi svetski rat pogađa i ovaj kraj, u banji se leče ranjenici. Posle rata je banja radila kao državna ustanova pod nazivom "Arteško kupatilo" i sve do 1976. godine. Kanjiža se razvila veoma brzo i postala savremeni zdrastveni centar sa uslugama koje prate svetske trendove kao što je zdrastveni turizam, medicinski kontrolisani wellness, kongresni turizam i sportski turizam. Medicinska rehabilitacija (stacionarnog i ambulantnog tipa), u banji se rehabilituju i leče pacijenti oboleli od: zapaljenskog i degenerativnog reumatizma (zglobne i vanzglobne forme), stanja nakon povreda na lokomotornom aparatu kao i operativnih zahvata na istim, oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, dečja rehabilitacija. Rehabilitacija i lečenje se vrši pod nadzorom tima lekara specijalista po principima savremene medicinske doktrine uz primenu prirodnog lekovitog faktora - termomineralne vode i peloida (blata). Primenjuju se: lokalne i opšte procedure balneoterapije (Banja Kanjiža jedina primenjuje metodu podvodne ekstenzije kičmenog stuba - jedinstvenu terapiju u Srbiji). Subakvalna trakcija kao metoda kompleksne balneofizikalne terapije je vezana za ime mađarskog balneologa, dr Karoly Moll-a (Banja Heviz, 1953.), koja se u Banji Kanjiži primenjuje od 1979. godine. Neprikosnovena je metoda konzervativnog lečenja osoba obolelih od degenerativne bolesti cervikalnog i lumbalnog dela kičme u cilju suzbijanja postojećih tegoba, poboljšanja funkcionalnog stanja i kvaliteta života, peloidoterapija, razni oblici elektro i magnetoterapije, svetlosne i sonoterapije, razni vidovi ručne masaže kao i vacusac terapija, kineziterapija.

Poslovnica Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/612 83 04, 612 83 06

Faks: 011/711 50 26

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-18, Subota 9-14

Poslovnica Njegoševa

Njegoševa 44, 11000 Beograd

Telefon: 011/244 09 08, 245 44 67

Faks: 011/245 31 48

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-20, Subota 9-14