Drezden

Drezden je grad u Nemačkoj saveznoj državi Saksonija. Smešten je u dolini reke Elbe, 20-tak kilometara od granice sa Češkom. Zbog svog izuzetnog kulturno-istorijskog značaja poznat je pod imenom "Firenca na Elbi". Čuven po svojim građevinama iz doba baroka i umetničkim zbirkama.

Danas je Drezden važan kulturni, politički i ekonomski centar. Od industrije prednjače: automobilska, izrada poluprovodnika, satova i optičkih instrumenata. Istorijski centar Drezdena sa baroknim zamkom, crkvom, operom, muzejom i dolinom reke od 18 km je stavljen na Listu svetske baštine UNESCO 2004. godine, ali je sa nje skinut na leto 2009., kao prva baština u Evropi sa kojom je tako postupljeno, kada su saksonske vlasti odlučile da uprkos protivljenju UNESCO-a izgrade moderan most sa četiri trake.

Grad ima mnogo spomenika iz doba baroka: Opera Zemper (nazvana po arhitekti), Palata Cvinger, Bogorodična protestantska crkva (nem. Frauenkiriche), Dvorska rimokatolička crkva (nem. Hofkirche), Državni muzej Drezden (sa Galerijom starih majstora i "Zelenim trezorom), itd.Cenovnik