Bukovička banja

Zemlja: Srbija

Glavni grad: Beograd

Valuta: dinar

Jezik: srpski

Udaljenost od Beograda: 130 km

Od davnina su ljudi ovog kraja znali za blagotvornost Bukovičke kisele vode. Dositej Obradović (1811. godine) je njom čuvao svoje zdravlje. Na zahtev kneza Miloša Obrenovića dopremana je u "butelima" i korišćena na dvoru kao stona voda. U prvoj deceniji ovog veka počinje ručno flaširanje kisele vode "Knjaz Miloš" podignutom nad istoimenim izvorom. Prvo stručno priznanje za lekovitost ova voda je dobila od E. Lindenmajera, načelnika saniteta Knjaževine Srbije početkom prošlog veka, da bi se, kao stona voda, u decenijama ovog veka okitila najvišim međunarodnim odličjima za kvalitet (1906. u Briselu, 1907. u Londonu, 1996. u Briselu i Varni). Blagotvorna svojstva Bukovičke kisele vode korišćena su tokom dva veka za okrepljenje i lečenje. Danas se u banjskom lečilištu "Bukovička banja", na bazi lekovitosti mineralnih voda, gline i vazdušne banje, primenjuju najsavremenije terapeutske metode u lečenju oboljenja gastrointestinalnog i hepatobilijarnog sistema, bolesti respiratornog, kao i povrede i oboljenja lokomotornog sistema. Po svojim karakteristikama Bukovička Banja je jedna od najkompleksnijih balneoklimatskih turističkih naselja u Srbiji i predstavlja pouzdan fenomen u oblasti banjskog lečenja i rehabilitacije. U banji su vam dostupni sledeći sadržaji: postojanje prirodno-lekovitih faktora (izvor hladne i tople mineralne vode, glina i klima), službe specijalizovanih programa, programa u oblasti prevencije, banjskog lečenja, rehabilitacije i rekonvalescencije, ugostiteljstva, zdrave hrane, nacionalne i evropske kuhinje, kulturno-istorijski spomenici, prirodne lepote i izletišta (Kneževa sala, Risovačka pećina, Oplenac sa spomen-mauzolejem, planina Bukulja), kulturni i zabavni sadržaji (Smotra umetnosti "Mermer i zvuci", Međunarodni simpozijum skulpture "Beli Venčac" i keramike "Svet keramike"). Mineralna voda se primenjuje na dva načina: pijenjem tople i hladne mineralne vode i kupanjem u mineralnoj vodi do određene temperature. Glina se koristi mešanjem sa mineralnom vodom, lekovitim supstancama i lekovitim biljem i primenjuju kao lekovite hladne i tople obloge i kao kozmetičko sredstvo. Mineralna voda pijenjem se koristi kod sledećih oboljenja i stanja: hroničnih bolesti želuca i creva, hroničnih bolesti jetre, žuči i žučnih puteva, bolesti metabolizma (šećerna bolest), bolesti mokraćnih organa. Mineralna voda se koristi kupanjem kod sledećih oboljenja: zapaljenski reumatizam, degenerativni reumatizam, ekstraartikularni reumatizam i oboljenja i stanja posle povrede lokomotornog aparata. Najpoznatiji i najatraktivniji deo Aranđelovca je park i Bukovička Banja koja se nalazi u centru grada, na parkovskoj površini od 24 ha. Banjski park je čuven po svojim cvetnim alejama, fontanama, izvorima mineralne vode, skulpturama i drvoredima.

Poslovnica Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 113, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/612 83 04, 612 83 06

Faks: 011/711 50 26

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-18, Subota 9-14

Poslovnica Njegoševa

Njegoševa 44, 11000 Beograd

Telefon: 011/244 09 08, 245 44 67

Faks: 011/245 31 48

Radno vreme: Ponedeljak-petak 8-20, Subota 9-14